Årsmøte 2020 – saksliste

1. Valg av ordstyrer

2. Valg av sekretær

3. Godkjenning av innkalling

4. Valg av to til å skrive under protokollen

5. Årsberetning

6.Fastsettelse av kontingent

7.Regnskap

8. Budsjett

9. Valg

a) Nestleder (2år)

b) Kasserer

c) Styremedlem

d) Varamedlem (2år)

e) sportskomitee (minimum 2stk)

f) banekomitee

g) valgkomitee

10. Innkommende sak: Fastsettelse av baneleie

Årsmøte 2020

Til medlemmene i NMK Tromsø

9. februar 2020, Ramfjordbotn

Innkalling til årsmøte i NMK Tromsø 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i NMK Tromsø.

Årsmøtet avholdes 10. mars 2020 kl 18:00 på Ramfjord Skole.

Saker/forslag som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 2. mars 2020 til nmktromso@hotmail.com.

Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside.

For å ha stemmerett må du ha betalt klubblisensen for 2019.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Saksliste for årsmøtet 28/2-19

1. Valg av ordstyrer

2. Valg av sekretær

3. Godkjenning av innkalling

4. Valg av to til å skrive under protokollen

5. Årsberetning

6.Fastsettelse av kontingent

7.Regnskap

8. Budsjett

9. Valg

a) Leder (2år)

b) Nestleder (1år)

c) Styremedlemmer * 2 (2år)

d) Varamedlem (2år)

e) sportskomitee (minimum 2)

f) banekomitee

g) valgkomitee

Årsmøte

Innkalling til årsmøte i NMK Tromsø

Styret innkaller herved til årsmøte i NMK Tromsø.

Årsmøtet avholdes den 28/2-19

kl. 18.00-21.00 på Brannstasjon i Tromsø

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20/2-19 til Nmktromso@hotmail.com.

Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før møte på vår hjemmeside.

For å ha stemmerett må du ha betalt kontigent for 2018,dette vil bli sjekket opp mot nmk sine registreringer,så ta gjerne med medlemskortet ditt.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Saksliste:

1. Valg av ordstyrer

2. Valg av sekretær

3. Godkjenning av innkalling

4. Valg av to til å skrive under protokollen

5. Årsberetning

6.Fastsettelse av kontingent

7.Regnskap

8. Budsjett

10. Innkommende saker

11. Valg

a) Leder (2år)

b) Nestleder (1år)

c) Styremedlemmer * 2 (2år)

d) Varamedlem (2år)

e) sportskomitee

f) banekomitee

g) valgkomitee

Roald Madsen-løpet

KVALIFISERINGSLØP FOR JUNIOR OG SENIOR LANDSFINALE

& NMK MESTERSKAP NORD

Tilleggsregler vår 2018 TRYKK HER

Deltagermelding 1- TRYKK HER

Påmeldte førereTRYKK HER

Meld deg på- TRYKK HER

Da er det snart klart for årets første løp for NMK Tromsø.

Vi har valgt å kalle dette for Roald Madsen-løpet,da vi er så stolte av å ha byens beste entrepenør med som hovedsponsor.

Løpet er 30/6-01/7-18 på Ramfjordmoen Motorstadion.

Dette er et kvalifiseringsløp til NMK Mesterskap Nord,

og kvalifisering til Junior Landsfinale som er hos NMK Grenland i år ,og Senior Landsfinale som er hos NMK Verdal/Levanger.

Løpstart kl.12 på lørdag og kl.11.00 på søndag.

Inngang 50,- pr. dag

Barn under 15 år -GRATIS