Årsmøte 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i NMK Tromsø.

Last ned innkallingen her.

SAKSLISTE:

1. Valg av ordstyrer

2. Valg av sekretær

3. Godkjenning av innkalling

4. Valg av to til å skrive under protokollen

5. Årsberetning

6.Fastsettelse av kontingent

7.Regnskap

8. Budsjett

9. Valg

Med vennling hilsen Styret