Årsmøte 2020

Til medlemmene i NMK Tromsø

9. februar 2020, Ramfjordbotn

Innkalling til årsmøte i NMK Tromsø 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i NMK Tromsø.

Årsmøtet avholdes 10. mars 2020 kl 18:00 på Ramfjord Skole.

Saker/forslag som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 2. mars 2020 til nmktromso@hotmail.com.

Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside.

For å ha stemmerett må du ha betalt klubblisensen for 2019.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret