Årsmøte 2020 – saksliste

1. Valg av ordstyrer

2. Valg av sekretær

3. Godkjenning av innkalling

4. Valg av to til å skrive under protokollen

5. Årsberetning

6.Fastsettelse av kontingent

7.Regnskap

8. Budsjett

9. Valg

a) Nestleder (2år)

b) Kasserer

c) Styremedlem

d) Varamedlem (2år)

e) sportskomitee (minimum 2stk)

f) banekomitee

g) valgkomitee

10. Innkommende sak: Fastsettelse av baneleie