Årsmøte

NMK Tromsø innkaller herved til årsmøte.

Sted: IF-kantina i Tromsø.

Dato: 27.mars-17

Klokken: 18.00
SAKSLISTE:
1. valg av ordstyrer

2. valg av sekretær

3. godkjenning av innkalling

4. valg av to til å skrive under protokollen

5. årsberetning fra styret

6. årsberetning fra banekomitéen

7. fastsettelse av kontingent 

8. Budsjett

9. Regnskap

10. Innkommende saker.

11. Valg
Vel møtt!
Med hilsen styret i NMK Tromsø.
Innkommende saker sendes til Alf Otto på mail:

aos@unox.no

Frist for å sende inn innkommende saker er 20.mars-17

 Saker som kommer inn etter dette vil ikke komme på sakslisten for årsmøtet.