Innkalling til årsmøte i NMK Tromsø

Styret innkaller herved til årsmøte i NMK Tromsø.

Årsmøtet avholdes den 08.02.2018

kl. 18.00-19.30 på Brannstasjon i Tromsø

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 25.01.17 til Nmktromso@hotmail.com.

Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før møte på vår hjemmeside.

For å ha stemmerett må du ha betalt kontigent for 2017,dette vil bli sjekket opp mot nmk sine registreringer,så ta gjerne med medlemskortet ditt.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Medlemsmøte

8/2-18 fra 19.30-21.00 på Brannstasjon.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på medlemsmøtet må sendes til Nmktromso@hotmail.com. innen 6/2-17.