Lisenser

LISENSER

Generelt for all bilsport i Norge er at deltagelse i konkurranser og trening krever lisens utstedt av Norges Bilsportforbund (NBF). Før lisens utstedes, kreves medlemskap i en motorklubb tilsluttet NBF. For biler som ønskes brukt, kreves det i de fleste tilfeller vognlisens utstedt av NBF. Ønsker deltagere å benytte reklame på bilene, kreves det som oftest Reklamelisens eller Reklamerett utstedt av NBF.

For mer informasjon om de forskjellige grenenes krav til lisenser kan du velge den grenen du vil vite mer om fra menyen til høyre.

For å søke om lisens må du laste ned og fylle ut et søknadsskjema.
Alle søknadsskjemaer finner du her.